Risico’s gebruik lachgas

Tijdelijk zuurstoftekort
Inademing vanuit een ballon die gevuld is met 100% lachgas leidt tot een tijdelijk zuurstoftekort. Hierdoor wordt je duizelig en kun je je evenwicht verliezen. Je kunt zelfs even out gaan (flauw vallen). Dit out gaan wordt door sommigen als een positieve ervaring beleefd. Door het tijdelijke zuurstoftekort kan ook hoofdpijn ontstaan.

Risico’s
Bij direct gebruik vanaf de slagroomspuit kan bevriezing van lippen en longen ontstaan.
Deelname aan verkeer na gebruik van lachgas is zeer gevaarlijk. Je kunt nog uren onoplettend blijven.
Door het zuurstof tekort kun je je bewustzijn verliezen. Hierdoor kun je ongelukkig vallen.
Bij zwangerschap is zuurstof tekort zeer riskant voor de baby. Uit dieronderzoek blijkt dat gebruik van lachgas kan leiden tot schade aan de ongeboren vrucht en tot spontane abortus (1).
Bij langdurig chronisch gebruik (maanden of jarenlang bijna dagelijks gebruik) kunnen neurologische stoornissen optreden. Dit komt doordat lachgas de werking van vitamine B blokkeert. Symptomen van een tekort aan vitamine B zijn tintelingen in tenen en vingers. Verder blokkeert lachgas de glutamaat receptor. Hierdoor kan hersenschade ontstaan. Narcose met lachgas aan jonge kinderen wordt daarom afgeraden.

Risico’s beperken
Het inhaleren van lachgas is niet zonder gevaar. Risico’s kunnen wel verminderd worden. Dat kan als een gebruiker:
Nooit rechtstreeks vanuit een gasfles of slagroomspuit inhaleert in verband met bevriezingsgevaar. Gebruik een ballon.
Voor het gebruik gaat zitten of liggen.
Voor het inhaleren probeert wat lucht in de ballon te blazen.
Na het gebruik niet deelneemt aan het verkeer.
Nooit bij zwangerschap gebruikt.

Made By SnapShops.nl